Βιογραφικό


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:   Γερακούλης  Ευστάθιος
Ημερομηνία γέννησης: 28 Αυγούστου 1983 
Τόπος γέννησης: Βόλος        
Υπηκοότητα: Ελληνική
Διεύθυνση εργασίας:  Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου 3 (251 ΓΝΑ)
Διεύθυνση ιατρείου:  Υακίνθου 17, Αγία Παρασκευή Αττικής
Τηλέφωνα εργασίας: 2130122854
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  egerakoulis@gmail.com
              


ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
1. Επιμελητής Νευρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

2. Ιδιώτης Νευρολόγος στην Αγία Παρασκευή Αττικής.
 


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
1. Μαθητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων(ΣΣΑΣ), 2001-2007
2. Μόνιμος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, 2007 - ΠΑΡΟΝ
 


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
1. Νήσος Σκύρος  (2008-2009)
2. Μοίρα ΓΕΑ στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης  (2009-2010 )

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Α. Εγκύκλιες σπουδές:
1. 7ο Γυμνάσιο Βόλου, 1995-1998, Άριστα
2. 6ο Λύκειο Βόλου, 1998-2001, Άριστα  19,3
 
Β. Προπτυχιακή εκπαίδευση
1. Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2001-2006
2. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), 2001-2007
3. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος, 2008, Νομαρχία Αθηνών
 
Γ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
 
α) Ειδίκευση
1. Ειδικευόμενος Παθολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, (ΣΕΠ 2010 –ΙΟΥΝ 2011)
2. Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Ψυχιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΙΟΥΝ 2011 – ΔΕΚ2011)
3. Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΔΕΚ 2011 – ΝΟΕ2012 )
4. Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Α Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  ΑιγινήτειοΝοσοκομείο (ΔΕΚ 2012 – ΑΥΓ 2016)
5. Απόκτηση του τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας της Νευρολογίας ΟΚΤ 2016, Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
 
β) Μεταπτυχιακά Προγράμματα
1. Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής  ΔΕΚ 2007 – ΜΑΡ 2008
2. Θέματα Επαγγελματικής Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της    Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΑΠΡ 2008
3. Prehospital Trauma LifeSupport  ΜΑΡΤ 2010
4. Advanced  Trauma Life Support  ΜΑΡΤ 2010
5. Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΙΟΥΝ 2008
6. Προχωρημένη  Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΙΟΥΝ 2008
 
Δ. Ξένες Γλώσσες:
1. Αγγλικά (άριστα).
2. Γερμανικά (καλώς).
 

            
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Διδασκαλία ιατρών στοΣχολείο Αεροπορικής Ιατρικής  ΔΕΚ 2017 –ΜΑΡ 2018   σχετικά με τις διαταραχές τουύπνου και την χρόνια κόπωση στους ιπταμένους.

 

 
ΚΛΙΝΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Α. Αναφορικά                                                           
1. ΔΕΚ 2007 --  ΑΥΓ 2008: Εκπαιδευόμενος Ιατρός στο Κέντρο Εκπαίδευσης       Υγειονομικού Προσωπικού Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
2. ΣΕΠ 2008 --  ΣΕΠ 2009: Προϊστάμενος Υγειονομικής  Υπηρεσίας της 135 Πτέρυγας Μάχης στη Σκύρο
3. ΣΕΠ 2009  – Σεπ 2010: Ιατρός της Υγειονομικής  Υπηρεσίας της Μοίρας ΓΕΑ στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης
4. ΣΕΠ 2010 – ΙΟΥΝ 2011:  Ειδικευόμενος Παθολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
5. ΙΟΥΝ 2011 – ΔΕΚ 2011:  Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής,Ψυχιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
6. ΔΕΚ 2011 – ΝΟΕ 2012:. Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
7. ΔΕΚ 2012 – ΑΥΓ 2016: Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Α Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
8. ΟΚΤ 2016 – ΠΑΡΟΝ: Επιμελητής Νευρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
9. ΑΥΓ 2017 – ΑΥΓ 2019: Προϊστάμενος Νευρολογικού Τμήματος Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής
10. ΜΑΙ 2018- ΜΑΪ 2019: Επιστημονικά υπεύθυνος του Νευρολογικού και Νευροφυσιολογικού Τμήματος του ιδιωτικού πολυιατρείου « ΠΡΟΛΗΨΗ – ΙΑΣΗ » στα Σπάτα.
11. ΑΥΓ 2018 –ΑΥΓ 2020: Υπεύθυνος του Νευρολογικού Τμήματος του ιδιωτικού πολυιατρείου « LIFECHECK » στη Λεωφόρο Μεσογείων.
 
Β. Αναλυτικά
      Κατά την διάρκεια της παρουσίας του ως Προϊστάμενος Υγειονομικής  Υπηρεσίας της 135 Πτέρυγας Μάχης στη Σκύρο, ο ιατρός ήταν υπεύθυνος για την αξιολόγηση της πτητικής καταλληλότητας του ιπτάμενου προσωπικού, ενώ παράλληλα οργάνωνε την τακτική,περιοδική υγειονομική εξέταση του προσωπικού εδάφους. Επιπλέον ήταν υπεύθυνος για τη συχνή ενημέρωση του προσωπικού πάνω σε θέματα υγείας πραγματοποιώντας μηνιαίες διαλέξεις.
      Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης στη Νευρολογία στην Α Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ο ιατρός είχε την ευθύνη νοσηλείας 193 ασθενών (42 στο τμήμα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, 38 στο τμήμα Γνωστικών και Κινητικών διαταραχών, 37 στο τμήμα Νευρομυϊκών παθήσεων, 43 στο τμήμα Απομυελινωτικών νοσημάτων και 33 περιστατικά γενικής νευρολογίας/επιληψίας), και εξέτασε 340 ασθενείς στα γενικά εξωτερικά ιατρεία, 110 στα ειδικά ιατρεία και 97 στην διασυνδετική νευρολογία. Επιπλέον εφημέρευσε σε 94 γενικές και 82 εσωτερικές εφημερίες. Στα πλαίσια του κλινικού του έργου διενήργησε 74 οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις, επέβλεψε 68 εγχύσεις φαρμάκων και εξοικειώθηκε και εφάρμοσε τις εξής κλινικές κλίμακες αξιολόγησης: 43 κλίμακες EDSS, 52 κλίμακες εκτίμησης ΑΕΕ (NIHSS), άνω των 30 νευροψυχολογικές (MMSE, FAB, GDS, CLOX, 5W) και άλλες δοκιμασίες, 7(ΝDS, NSS,RANKIN, INCAT), 12 ALS-FRSR, 18 MGFA .
      Την παρούσα στιγμή ιατρός κατέχει νοσοκομειακή θέση Μόνιμου Επιμελητή της Νευρολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, με αρμοδιότητες την εκτίμηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση ασθενών με νευρολογικές παθήσεις τόσο στην κλινική του όσο και σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου, τη διενέργεια Ηλεκτρομυογραφημάτων και γνωμάτευση Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, και επιπλέον διενέργεια Τακτικού Εξωτερικού Νευρολογικού Ιατρείου κάθε Πέμπτη. Τέλος εκτελεί την υπηρεσία του Υπεύθυνου Ιατρού Παθολογικού Τομέα στο Τμήμα Επειγόντων του 251 ΓΝΑ μία φορά το μήνα.
      Παράλληλα ως Προϊστάμενος Νευρολογικού Τμήματος του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την περιοδική ετήσια εξέταση όλου του προσωπικού της Πολεμικής και της Πολιτικής Αεροπορίας, αξιολόγηση και κρίση ικανότητας των υποψηφίων για τη Σχολή Ικάρων και διενέργεια διαλέξεων στους ιατρούς που παρακολουθούν το  στο Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής. 
 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. ΟΚΤ 2016 – ΠΑΡΟΝ: Επιμελητής Νευρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Μελέτη AURELIO:ερευνητής της μελέτης παρατήρησης της ποιότητας ζωής ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση  που βρίσκονται σε αγωγή με τεριφλουνομίδη.
 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1. Πρώτο βραβείο στο  ΠανβαλκανικόΙατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων «Nonsystemic and systemic vasculiticneuropathy: a clinicopathological study of 72 cases/ 2016 Vesi MilitaryConference»
 
 
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
2. Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
3. Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.Ομιλητής σε συνέδρια
1. XXIV European Stroke Conference (ESC),Vienna, Austria (13.–15.05.2015): «Always Seeing the invisible: aortic dissection in the emergency setting. Case report and review of literature./2015 Vienna XXIV European Stroke Conference»
 
Β. Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες
 
1.  Ελληνικά Συνέδρια
30 ΜΑΡ 2012: Σύγχρονες Τάσεις στην Επιληπτολογία, Αθήνα
11 ΜΑΪ 2012: Διάγνωση και Θεραπεία στη Νευρολογία, Σκιάθο
26 ΜΑΪ 2012: 10ο  Συνέδριο Εντατικής Ιατρικής, Αθήνα
19 ΟΚΤ 2012: 3ο Πανελλήνιο Νευροφυσιολογικό Συνέδριο,Κρήτη
02 ΝΟΕ 2012: 3ο Κλινικό Φροντιστήριο στις ΚινητικέςΔιαταραχές, Πορταριά
19 ΙΑΝ 2013: Ημερίδα Επιληψίας, Αθήνα
23 ΦΕΒ 2013: Ημερίδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Αθήνα
06 ΑΠΡ 2013: Ημερίδα Εξωπυραμιδικών Παθήσεων, Αθήνα
18 ΟΚΤ 2013: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Αθήνα
02 ΝΟΕ 2013: Ημερίδα Επιληψίας, Αθήνα
11 ΙΑΝ 2014: Ημερίδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Αθήνα
22 ΦΕΒ 2014: Ημερίδα Νευροανοσολογίας, Αθήνα
29 ΜΑΡ 2014: Ημερίδα Αφασιών, Αθήνα
13 ΦΕΒ 2016: Ημερίδα Κεφαλαλγίας,Αθήνα
01 ΑΠΡ 2016: 2η Διημερίδα Νευρολογίας Στρατιωτικών Νοσοκομείων: Αντιπαραθέσεις και Διλλήματα στην Κλινική Νευρολογία, Αθήνα
20 ΜΑΪ 2016: Από το Vancouver στη Σύρο: Ανασκόπηση από το "American Academy of Neurology Meeting 2016 για την πολλαπλή σκλήρυνση, Σύρος
05 ΜΑΪ 2017: Νοητικές Διαταραχές στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, Άνδρος
14 ΔΕΚ 2017: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, Θεσσαλονίκη
30 ΜΑΡ 2018: 3ο Ετήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής σε κύρια νευρολογικά νοσήματα: Από το σύμπτωμα στηνόσο», Αίγινα.
22 ΣΕΠΤ 2018: Time Matters in MS, επιστημονική εκδήλωση για την πολλαπλή σκλήρυνση, Divani Caravel Hotel, Αθήνα.
18 ΟΚΤ 2018: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης.
16 ΜΑΪ 2019: 30ο  Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική

 

2. Διεθνή Συνέδρια
15 ΜΑΡ 2014: 2ndInternational Symposium “Inherited Metabolic Disorders in Adult Neurology”,Athens
13 ΜΑΪ 2015: XXIVEuropean Stroke Conference (ESC), Vienna
31 ΜΑΪ 2016: 21stCongress Of   Balkan Military Medicine, Bucharest
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α. Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις
1. Donepezil-Induced Myoclonus in a PatientWith Alzheimer Disease/Annals of Pharmacotherapy/2014
2. Intermittent Atrioventricular Blockfollowing Fingolimod Initiation/Case Reports in Neurological Medicine/2014
3. Subclinical coronary artery disease inMultiple Sclerosis patients/Poster/2014 Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting (MS Boston2014)
4. Always Seeing the invisible: aorticdissection in the emergency setting. Case report and review of literature/2015Vienna XXIV European Stroke Conference
5. Cerebral autosomal dominant arteriopathywith subcortical infarcts and leucoancepahlopathy presenting with postpartumpsychosis and late-onset stroke/Future Medicine/2016
6. Nonsystemic and systemic vasculiticneuropathy: a clinicopathological study of 72 cases/2016 21st  Military Conference (1st prize)
 
Β. Ελληνικές Δημοσιεύσεις
1. Σπαστική παραπάρεση«κρύβει» αορτικό διαχωρισμό: ο αόρατος εχθρός στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών. Παρουσίαση περιστατικού καιβραχεία ανασκόπηση./Νευρολογία/2016.
 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. ΔΕΚ 2017: Συμμετοχή ως ειδικός Νευρολόγος στην επάνδρωση του Κέντρου Υγείας Σκύρου, συνδράμοντας στην υγειονομική αποστολή του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στα πλαίσια του κοινωνικού έργου της Πολεμικής Αεροπορίας.
2. ΜΑΪ 2018: Συμμετοχή ως ειδικός Νευρολόγος  στο  “ ΠρόγραμμαΠροληπτικής  Ιατρικής Αναβαθμισμένης Δυνατότητας των Ενόπλων Δυνάμεων ” για την εξέταση των κατοίκων των παρακάτω νήσων: Ψαρά,Ικαρία, Αστυπάλαια, Αμοργός και Ηρακλειά.

  

 


Ιατρείο

Υακίνθου 17
ΤΚ: 15343                                     Αγία Παρασκευή Αττικής


Τηλ: 213 0122854                                                                 

Δευτέρα έως Πέμπτη

18:00 - 21:00

κατόπιν ραντεβού